Styrelsen 2010

Ann-Britt Hådell 070 – 641 38 31 ann-britt.hadell@bollnas.se
Ordförande

Rita Friberg 0278 - 421 22 friberg_rita@hotmail.com
Vice ordförande 070 - 338 31 22

Marlene Söderholm 0270 - 42 43 64 marlenesoderholm@hotmail.com
Sekreterare 070 - 230 91 52

Eva Jansson 0278 – 371 11 ejasgrov@glocalnet.net
Kassör 070 – 650 11 46

Ingegärd Andersson 0278 - 440 68 gerdan.andersson@hotmail.com
Ledamot 073 - 182 32 36

Karin Asp 0278 - 361 02 karin.asp@bollnas.se
Ledamot 073 - 808 07 00

Marie Eriksson 0278 - 417 08 marie.eriksson@bollnas.se
Ledamot 076 - 810 15 78

Anita Alfredsson 0278 - 139 60 -------------------------------------
Suppleant 076 - 846 95 82

Ella Nordh 0270 – 42 34 00 ella.nordh@bollnas.se
Suppleant 070 – 598 44 19

V75-kampanjer

Ansvarig: Elisabeth Johansson, tfn 0278 – 272 20 Anita Alfredsson Karin Asp
Anita Eriksson Marie Eriksson
Ella Nord Marlene Söderholm